۱۳۸۹/۰۸/۰۲

کعبه مرودشت

زین العابدین موتمن در سال 1293 خورشیدی زاده شد. لیسانس از دانشکده ادبیات و دانشسرای عالی، و درجه A.B شیمی از دانشگاهی امریکایی، نگارش داستان پرهوادار «آشیانه عقاب»، اشعار برگزیده صائب تبریزی، و کتاب «شعر و ادب پارسی» که برنده جایزه سلطنتی در سال 1332 خورشیدی شد، از دستاوردهای این ادیب میهن دوست به شمار میرود. اینک سروده اش:

کعبه مرودشت
زهی کاخ جمشید کیوان طراز * که گردون ش با چرخ همبر نهاد
فری تختگاه فلک پایگاه * که بن گاه، بر چرخ اخضر نهاد
عجب نیست گر خاکساری چو من * سر عجز بر خاک این در نهاد
بر این آستان سر ز روی نیاز * بسی همچو خاقان و قیصر نهاد
چو تاجیست ایران که کیهان خداش * ابر تارک هفت کشور نهاد
نگر تا که آن مرد خاورشناس (1) * چه خوش گوهری زیب دفتر نهاد
که با کعبه ایرانی پاکزاد * مر این بارگه را برابر نهاد
تو ای پاک ایرانی از بهر حج * خدایت ره و رسم دیگر نهاد
نپندارم از کعبه مرودشت * یکی گام باید فراتر نهاد
بر این خطه ی پاک مینوسرشت * پرستشگهی نغز داور نهاد
من و بوسه بر خاک این بارگاه * ندانم تو را چیست اندر نهاد
به دل اندرم مهر ایران خدای * ز بنیاد با شیر مادر نهاد

(1) مارکوارت شرق شناس نامدار گفته است: ایرانیان سزاست به جای مکه و سفر مذهبی حج، به زیارت تخت جمشید روند تا این قوم به گزشته ی پر افتخار خود پی ببرد و به آینده اش بیندیشد.

هیچ نظری موجود نیست: