۱۳۸۸/۱۲/۰۳

به سوی ایران بزرگ


پایداری و پیشرفت و پیروزی هر کشوری در گرو برنامه‌های کوتاه و دراز زمان آن میباشد. این نوشتارها، پیش زمینه و پردازشیست فراگیر، برای آنکه بزرگان و فرزانگان ایرانی، به خود آیند و با ارایه پیشنهادها و اندیشه‌هایشان در این زمینه، یاری کنند تا برای نسلهای آینده، میراثی معنوی و برنامه‌ای دقیق و باریک بینانه به یادگار بگزاریم. این برنامه با چشمداشت به پژوهشهای ایران دوستان در دوران گزشته و اکنون نوشته شده و دارای کاستیهای بسیار است. باشد که در آینده چنین طرحهای ملی دنبال و پیاده گردد.

بر پایه دفترها و روایتها و اسناد تاریخی، ایران زمین از آمودریا (جیهون) و رود مهران (سند) است تا فرات. مرزهای فرهنگی این سرزمین بسی فراتر از فلات و مرزهای طبیعی آن میباشد. برپایه ی نقشه ی سیاسی، این کشورها بخشی از ایران بزرگ به شمار می آیند:
• ایران شمال غربی: اران (آزربایگان شمالی)، ارمنستان، گرجستان، اوستیا (سراسر قفقاز)
• ایران شمال شرقی: ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، بخشهایی از قزاقستان و قرقیزستان
• ایران شرقی: افغانستان، پاکستان، کشمیر، بخشهایی از غرب چین
• ایران جنوبی: عمان، امارات، بحرین، قطر، کویت.
• ایران غربی: عراق، ترکیه
برای شناسایی ایران بزرگ، باید توجه داشت که:
* اسناد و کتابهای کهن باید معرفی شوند: متنهای اوستایی و پهلوی و پارسی و تازی. متنهای یونانی و رومی و سریانی. پژوهشها و دیدگاههای نویسندگان معاصر درباره فلات ایران و مرزهای طبیعی آن.
* مرزبندی استانها بر پایه جغرافیای کهن تاریخی است و نه میزان و ترکیب جمعیتی و قومی.
* بازگرداندن نامهای باستانی و زدودن نامهای ترکی و تازی و غیره از مکانها (رودها و کوه ها و روستاها و غیره).
* قراردادهای تجزیه گرانة ترکمنچای و گلستان و غیره، همگی باطل و بی‌اعتبار میباشد.
* با تشکیل دوباره ایران بزرگ، حد و مرز استانها (ساتراپی ها) برپایه بخش بندی ساسانیان خواهد بود.

فرهنگستان ایران بزرگ:

زیرنظر وزارت فرهنگ و با این برنامه ها:
• نگارش کتابهای درسی
• نگارش کاملترین و جامعترین کتاب تاریخ ایران بزرگ. [ایران نامه]
• پژوهش درهمه شاخه های علمی و فنی و هنری ایران بزرگ. [دانش نامه]
• یکجا آوری همه شاهنامه های منظوم. [شاهان نامه]
• گردآوری واژگان و اصطلاحات و ریشه شناسی لغات زبان فارسی. [پارسی نامه]
• فرهنگ واژگان باستانی و قومی ایران بزرگ./ فارسی به: پهلوی، کردی، آذری، بلوچی، گیلکی، وغیره. [زبان نامه]