۱۳۸۸/۰۲/۰۶

بگذار سرودي بسازميادداشت: استاد بيژن ترقي ترانه سراي نامور نيز به كاروان جاودانان پيوست. گزارش زندگي و كارنامه او را ميتوان در رسانه هاي دروني و بيروني خواند و شنيد. وي مانند بسياري از ديگر هنرمندان و اديبان، از دوستان پدرم به شمار ميرفت. در اينجا سروده اي را كه با خط خوش خويش، به پدرم پيشكش كرده درج ميكنم، هرچند كه پدرم تمايلي به اين بازتاب نداشت... آنها اهل فرهنگ و بي بهره و بي چشمداشت از براي گنجي براي دسترنج خود بودند. آنها نسلي خودساخته و ميهن دوست بودند كه جايشان را به دشواري ميتوان پر كرد. (اميد)

.........................................................................
تقديم به شريفترين و عزيزترين دوست زندگيم:
جناب احمد عطايي
بگذار سرودي بسازم
به جاودانگي عشق. به وسعت آسمان. به تداوم ابديت
و به بلنداي قامت تو
بگذار سرودي بسازم
غم انگيز و جان شكار.
به تيرگي شب. به وحشت دوزخ. به افسردگي سپيدار
و بر شكسته قامت تو
كه مرا با خدايگان زمين عداوتي است آسماني
تو اي صبور ستم كش
تو اي نشسته در آتش
كه همچو گلي در كوير روييدي
و همچو ماه تراويدي و درخشيدي
تو پاك تريني. بهشت روي زميني
حكايت من و تو، كفتر است و كفتاران
غزالكي چه كند در كمند صيادان
به حيرتم، به كدامين چاه ناله بايد كرد
به كدامين سنگ، سر ببايد كوفت
به كدامين راه، ديده بايد دوخت
بيا به دوش من اي كه از خيال نازكتر
اي از بهشت رنگينتر
از هر غريب، غمگينتر
بيا كزين تعصب سوزان، رهانمت شايد
بيژن ترقي
فروردين 1378

۴ نظر:

آزری برزینی مهری گفت...

به راستی زنده یاد بیژن ترقی

آفریننده ی دوره ی نوینی در ترانه سرایی بود .

من عاشق ترانه " مستی رویا" هستم

یادش گرامی باد ...

پاینده میر عطایی
پاینده ایران

نوشین گفت...

خلیج فارس نامی به جای مانده از کهن ترین منابع و سابقه جعل نام خلیج توسط انگلیس بروزم (لعنت به انگلیس چی میخواد از ما ایرانیان)

afshin گفت...

درود بر شما و خرد نگهدار شما باد ...

afshin گفت...

** با درود به شما دوست گرام .. **

[گل] ** دوستان اگر ميتوانيد يک عکس يا متن از خليج هميشه فارس در وب خود بگذار يد **


هموني که گفتيم همونه -- خليج فارس خومونه
ميگم که دشمن عرب بدونه -- خليج فارس خومونه[گل] در اعتراض به -

سیاست های موزیانه امارات عرب در رابطه با خلیج پارس ....

تازیان امارات - ایرانی بیدار است و از تمامیت

ایران تا آخرین نفس نگاهبانی میکند .....[گل] [بدرود]