۱۳۸۹/۰۸/۱۶

پارسی ها/4

سرداران و مردمان سپاه خشایارشا به روایت هرودوت
1-نیروی زمینی
تیگران(Tigranes) هخامنشی: مادها
انافس(Anaphes) پسر اُتانس(Otanes): کیسی ها (Cissian).
مگاپانوس(Megapanus): هیرکانی ها.
اُتاسپِس (Otaspes) پسر ارتاخائه (Artachaees): سوریان (آسوریان).
هیستاسپس (Hystaspes) (گشتاسپ) پسر داریوش بزرگ: باختری و سکاهای آمورگی (Amyrgian).
فرنازانژ (Pharnazathres) پسر ارتاباتس (Artabates): هندی ها.
سیسامنس(Sisamnes) پسر هیدارنس (Hydranes): آریان ها [هراتی ها؟].
ارتابازوس(Artabazus) پسر فرناکس (Pharnaces): پارتی ها و خوارزمی ها.
آزانس (Azanes) پسر ارتئوس (Artaeus): سغدی ها.
ارتیفیوس (Aryphius) پسر ارتابانوس (Artabanus): گنداری ها و دادیکاها Dadicae.
آریومَردوس (Ariomardus) برادر ارتیفیوس: کاسپی ها و زرنگی ها.
آرسامنس (Arsamenes) پسر داریوس: اوتیان (Utians) و میکی ها (Myci).
سیرومیترس (Siromitres) پسر اُئِوبازوس (Oeobazus): پاریکانیان (Paricanians).
آرسامس (Arsames) پسر داریوش: عرب ها و اتیوپی های جنوب مصر.
Massages پسر اُآریزوس (Oarizus): لیبیایی ها.
Datus پسر Megasidrus: پافلاگونی ها و ماتینی ها (Matieni).
گوبریاس (Gobryas) پسر داریوش: ماریاندین ها (Mariandynians) و لیگیان و کاپادوکی ها.
ارتخمس (Artochmes) همسر یکی از دختران داریوش: فریگی ها و ارمنی ها.
ارتافرنس (Artphernes) پسر ارتافرنس: لیدی ها و میسیان (Mysians).
Bassaces پسر ارتبانوس: تراکی های آسیا (بیثینیان Bithynians).
Badres پسر هیستانس (Histanes): پیسیدیان (Pisidians)، کابالی ها (یا: Maeonians یا : lasonians)، میلیان (Mylians).
آریومردوس پسر داریوش: مُسخی ها (Moschians) و تیبارنی ها.
ارتایکتس (Artayctes) پسر (Cherasmis) / فرمانروای سیستُس در هِلِسپونت: ماکرون ها (Macrones) و Mossynoeci.
فَرنَداتِس (Pharandates) پسر تئس پیس (Teaspis): ماریان ها و کلخیان (کلخید).
ماسیستیوس (Masistius) پسر سیرومیتراس: آلارودیان و ساسپیری ها.
مردونتوس (Mardontes) پسر بگائوس (Bagaeus): مردم جزیره های خلیج پارس.
Artyntes پسر Ithamitres: مردم Pactyan. 
2-نیروی دریایی
فینیقی ها، سوری های فلسطین، مصری ها، قبرسی ها، کیلیکی ها (نام قدیم: Hypachaei)، پامفیلی ها، لیکی ها، دوریهای آسیایی (Asiatic Dorians)، کاری ها، ایونی ها، جزیره نشینان یونانی، ائولی ها (Aeolians)، ایونی ها و دُوری های شهرهای هلسپونت و بوسفور.

۱ نظر:

shadmehr گفت...

درود بی کران

بر امید عطایی فرد