۱۳۸۹/۰۵/۲۲

معمای مصدق/2

دیدگاه دکتر پیروز مجتهدزاده درباره 28  امرداد
در اين گونه مسائل سياسي هر واژه و اصطلاحي تعريفي دارد. در ايران چون ما اصولاً علم سياستي نداريم هيچ چيز تعريف شده نيست. کودتا عبارت از حرکتي است اغلب ناگهاني و گاه با حضور نيروي نظامي براي نابود کردن حاکميت کشور و حاکميت تشکيل مي شود از سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه که اگر کسي اين سه قوه يا دو تا از آنها را سرنگون کند، مي شود کودتا و آنچه در سال 32 در ايران اتفاق مي افتد اين است که آقاي مصدق پارلمان را منحل کرد و قوه قضائيه را سر بريد. بنابراين از سه قوه دو قوه را از ميان برداشت و قوه سوم را که قوه مجريه بود باقي گذاشت چون خودش در راس آن حضور داشت و نيز رئيس کل قوا را اخراج کرد يعني تا اينجا کودتا به تمام معنا واقع شد."
مجتهد زاده افزود : "  آن چيزي که در 28 مرداد اتفاق افتاد عبارت بود از ابلاغ عزل نخست وزير دولت ياغي از سوي سلطنت، منتها چون حرکت ناگهاني بود و مصدق غافلگير شد و از ارتش هم تنها سرهنگ نصيري بود با دو تا جيپ ارتشي که رفته بودند حکم را ابلاغ کنند که در نهايت مصدق همه را زنداني کرد آن وقت اينها مي گويند کودتا همين است و بعد به دليل حضور روزولت مي گويند کودتاي آمريکايي"
...
http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=91657

۲ نظر:

یزدان صفایی گفت...

درود استاد گرامی
برای پیگیری بهتر آن دسته از جستارهایتان که ادامه دار است پیشنهاد میکنم، زمانیکه هر بخش جدید را میفرستید در پایان آن، لینک بخش های پیشین را قرار دهید تا خواننده آنها را در تارنگارتان آسانتر بیابد. برای نمونه بهتر بود در پایان همین جستار، لینک جستار «معمای مصدق/1» را میگذاشتید.

یزدان صفایی گفت...

درود
نشانی تارنگار جدید من :
http://yazdansafaei.blogspot.com/