۱۳۸۷/۱۲/۳۰

درود و سپاسگزاریاینک در واپسین روز سال بایسته میدانم که بر فروهر همه ایرانیان پاک و میهن دوست درود بفرستم و از دوستان و گرامیانی که مرا یاری و همراهی کردند سپاسگزاری نمایم.
با آرزوی سالی خوش
اهورامزدا این سرزمین را از دروغ و دشمن و خشکسالی به دور دارد.
ایدون باد.
امید عطایی فرد

۱ نظر:

نوشین گفت...

پیشاپیش نوروز باستانی را به شما تبریک میگویم سال پر باری داشته باشید
زنده باد ایران و ایرانی بدون دشمنانش