۱۳۸۷/۱۱/۲۹

روز زن فرخنده باد


جشن زمین و طبیعت پاک
سپاس و درود بر زنان اهورایی ایران زمین
ستایش بر مرز مزدایی

هیچ نظری موجود نیست: