۱۳۸۹/۰۹/۲۱

روز آزربایگان

پرده ای از استاد رسام ارژنگی
به یادبود 21 آزر ماه سال1325

روز رهایی آزربایجان از چنگال میهن فروشان

۱ نظر:

مسعود گفت...

درود بر شما استاد عطایی فرد

لکه ننگ حمایت از تجزیه و تکه شدن و جدا شدن بخشهای مختلف این خاک تا روزی که ایران و ایرانی وجود دارد بر پیشانی چپول ها و مزدوران شوروی در ایران خواهد بود.
شما استاد تاریخ هستید و بهتر می دانید که اگر رضا شاه نیامده بود این مزدوران و خیانتکاران و میهن فروشان در آن زمان ایران را تکه تکه کرده بودند.
در ماجرای نجات آذربایجان از نقش احمد قوام که گروهی به او برچسب خیانتکاری می زنند هم نباید گذشت.

پیروز باشید. پاینده ایران و ایرانی