۱۳۸۹/۰۵/۲۹

پادشاهی های اروپایی / نروژ

پادشاهی نروژ کشوری وسیع اما کم جمعیت در شمال اروپا در منطقه اسکاندیناوی می‌باشد. نروژ با وسعت ۳۸۵۲۵۲ کیلومتر مربع فقط حدود ۵ میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور دارای منابع عظیم نفت و گاز است و در عین حال دومین صادر کننده محصولات آبزی (از لحاظ ارزش) در دنیا می‌باشد. این کشور بعد از جنگ جهانی دوم رشد اقتصادی سریعی داشته و اکنون جزو ثروتمندترین کشورهای دنیا است. نروژ از لحاظ شاخص توسعه انسانی از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ در رتبه نخست دنیا قرار داشته است. شهر اسلو پایتخت این کشور و برگن دومین شهر بزرگ این کشور می باشد. زبان رسمی این کشور نروژی است.
سیستم آموزشی در نروژ بسیار پیشرفته و کارامد می باشد . این کشور از سال 2003 با اجرای سیستم Bologna process از کشورهای پیشرو در اجرای این طرح در اروپا بوده است .
تحصیلات ابتدایی در نروژ از سن ۶ تا ۱۶ سالگی اجباری است. نرخ باسوادی در نروژ ۱۰۰ درصد می‌باشد (آمار سال ۲۰۰۷)

  نروژ -- قانون اساسی
                                 (مصوب شده در : 1814 مه 17)
                                (مصوب مجلس مؤسسان در Eidsvoll)
                              (رسمی عنوان : قانون اساسی پادشاهی نروژ)
                                  (وضعیت سند ICL : 1996 فوریه 29)
[بخش] فرم الف) از دولت و religionNo_Preamble
ماده 1 [یکپارچگی] پادشاهی
پادشاهی نروژ آزاد ، مستقل ، غیر قابل تقسیم و مسلم عرصه است. فرم آن از دولت سلطنت محدود و موروثی است.
ماده 2 [مذهب ، دولت] مذهب
(1) تمام ساکنان قلمرو حق ورزش آزادانه مذهب خود را داشته باشد.
(2) مذهب پروتستان لوتری - میماند مذهب رسمی کشور. professing ساکنان آن را می نمایند ملزم به آوردن کودکان خود را در همان.
] بخش [ب قدرت اجرایی ، پادشاه و خانواده سلطنتی
ماده 3 [] قدرت اجرایی
قدرت اجرایی در کینگ ، یا در صورتی که ملکه واگذار شده است طبق قانون دربار به مفاد ماده 6 یا 7 ماده و یا ماده 48 این قانون اساسی موفق شد. هنگامی که قدرت اجرایی است بنابراین در ملکه واگذار شده ، او تا به تمام حقوق و تعهدات است که طبق این قانون اساسی و قانون زمین هستند توسط شاه برخوردار است.
ماده 4 [دین] کینگ
شاه باید در همه زمان محلی شما با ادعا پروتستان لوتری ، مذهب ، و حمایت و حفاظت مشابه دارد.
 ماده 5 [ایمنی] کینگ
شخص پادشاه مقدس است ، او نمی تواند censured یا متهم کرده است. مسئولیت استوار با شورای کرد.

http://sasjon.pardisblog.com/post79.php

هیچ نظری موجود نیست: