۱۳۸۹/۰۱/۱۳

سرود سیزده به در

سرود سیزده به در


از: امید عطایی فرد

چو سبزه سبز میگردد ز نوروز
به روز سیزدهم، آن روز پیروز
فزون بر سبزی دشت و چمنزار
به جان و دل بگردیم همچو گلزار
مر این روز را بخوانیم «روز هستی»
بگردیم مست از میهن پرستی
گره بر سبزه افکن تا شود باز
گره از ابروانت، ای سرافراز
بیفکن سبزه را در جویباران
که شوید اندُه ما را چو باران
بگو تو آرزوهایت به مزدا
که باشد بهتر از امروز، فردا
نه نحس است و نه شوم است و گجسته
هماره «سیزده روز»ت خجسته

دوازدهم فروردین 2569 ش
Omidataeifard.blogspot.com

۲ نظر:

شادمهر گفت...

درود بر استاد گرامی

امروز سه تا از سبزه هارا بهم گره زدم

امیدوارم که بخت ام باز بشود ( هرچند براساس زمزمه ای که در حین گره زدن گفته می شود احساس ام براین است که بیشتر بین دخترها رسماست و کارایی دارد! ) ولی به هر روی ما گره زدیم . باشد کهر نوروز ما راهم دریابد .

دوستدار همیشگی شما و ایران

عباس گفت...

سلام استاد گرامی
سال گذشته در نمایشگاه کتاب تهران شما را زیارت کردم
امیدوارم امسال هم این سعادت نسیبم شوم از سورده سیزده شما لذت بردم با تشکر